VUC Storstrøm-Campus Næstved

Som underentreprenør for c.c. contractors a/s har Oscon i maj 2018 leveret og udført sportsgulvet i VUC Storstrøms nybyggede Campus i centrum af Næstved. Skolen har valgt Oscon’s løsning med en 2 mm PU, udlagt på vores FlexiPRO 21 underkonstruktion; I alt 640 m2.

Konstruktions opbygning:

KTL FlexiPRO 21, 2mm PU, opstregning af baner og transparent topcoat for maksimal slidstyrke og resistens overfor rengøring.

I underentreprise for OSCON har Tress levereret en mobil teleskoptribune, der kan køres frem mod scenen alt efter behov. Undergulvets opbygning med indbygget deformationsbegrænser sikrer en maksimal deformation på 5mm i belastet tilstand. Så snart tribunen køres væk igen, rejser gulvet sig til fuld højde.